Αρχική σελίδα » Μονάδες Εργαστηρίου » Δικαστικής Ανθρωπολογίας

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ


Υπεύθυνος:

Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ. 210-7462426, E-mail: kmoraitis[at]med.uoa[dot]gr

Επιστημονικό προσωπικό:

Ιωάννα Αναστοπούλου, Υποψήφια Διδάκτορας

Τηλ. 210-7462428, E-mail: ioanasto[at]med.uoa[dot]gr

Ιωάννα Καραγεώργου, Υποψήφια Διδάκτορας

Τηλ. 210-7462428, E-mail: jkaragiorgou[at]med.uoa[dot]gr


Η ΜΟΝΑΔΑ

Αποτελεί το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα που είναι πλήρως εξοπλισμένο για τη διενέργεια δικαστικών ανθρωπολογικών εξετάσεων σε πτωματικά υπολείμματα και σκελετικό υλικό. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του εργαστηρίου παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης και ταυτοποίησης σκελετικού υλικού που βρίσκεται σε ακέραιη, κατακερματισμένη ή αποτεφρωμένη κατάσταση. Επίσης, η Μονάδα συμβάλλει και στην καθ’ ημέρα ιατροδικαστική πράξη, παρέχοντας τη δυνατότητα εξέτασης σκελετικών κακώσεων, επί περιπτώσεων βίαιων θανάτων.

Αποστολή της Μονάδας Δικαστικής Ανθρωπολογίας είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών στο γνωστικό αντικείμενο της δικαστικής ανθρωπολογίας.
 • Η εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και άλλων Σχολών του ΕΚΠΑ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών στην ιατροδικαστική.
 • Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

ΥΠΟΔΟΜΗ

Η Μονάδα διαθέτει:

 • Ειδική εγκατάσταση για την παρασκευή σκελετικού υλικού.
 • Όργανα για τη μελέτη σκελετικού υλικού (στερεομικροσκόπιο, όργανα οστεομετρίας, διαφανοσκόπια).
 • Φωτογραφικό σταθμό για τη φωτογράφηση πειστηρίων.
 • Ειδικά εκμαγεία μεθόδων για την εκτίμηση της ηλικίας του ατόμου.
 • Συλλογή ανθρώπινου σκελετικού υλικού από δικαστικές υποθέσεις.
 • Σκελετική συλλογή σπονδυλοζώων.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στον τόπο ανεύρεσης:

 • Εντοπισμός ενταφιασμένου ή εκτεθειμένου στο έδαφος σκελετικού υλικού.
 • Περισυλλογή με αρχαιολογικές μεθόδους.

Στο εργαστήριο:

 • Διάκριση οστών από οστεόμορφα υλικά.
 • Διάκριση ανθρώπινων-ζωικών οστών.
 • Εκτίμηση αριθμού ατόμων.
 • Προσδιορισμός φυλετικής καταγωγής, φύλου, ηλικίας και αναστήματος από το σκελετό.
 • Εκτίμηση ιδιαίτερων χαρακτήρων σκελετού.
 • Αξιολόγηση σκελετικών παθολογικών αλλοιώσεων.
 • Αξιολόγηση σκελετικών κακώσεων.
 • Αξιολόγηση μεταθανάτιων (ταφονομικών) αλλοιώσεων.
 • Προσδιορισμός του χρόνου που παρήλθε από το θάνατο.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται μετά από έγγραφη παραγγελία των αρμοδίων Δικαστικών, Αστυνομικών ή άλλων Αρχών. Η Μονάδα διαθέτει και την τεχνογνωσία για τη διαχείριση μαζικών καταστροφών, καθώς ο υπεύθυνος της Μονάδας έχει συμμετάσχει σε αποστολές διεθνών οργανώσεων, όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και οι Physicians for Human Rights με σκοπό την εκταφή και την ταυτοποίηση των θυμάτων πολέμου από περιοχές της Βοσνίας, του Κοσόβου και της Κύπρου. Επίσης, η Μονάδα παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης της ηλικίας ζώντων ατόμων που στερούνται ταξιδιωτικών ή άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων.