Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο του

Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της

Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Χ. Σπηλιοπούλου