Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο συμβάλλει στην κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής, καθώς και άλλων τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στις δραστηριότητές του.

 

Στην Ιατρική Σχολή

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά μαθήματα:

  • Ιατροδικαστική
  • Ιατρική της εργασίας

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα:

  • Ιατρική Ευθύνη και Δεοντολογία
  • Δικαστική Ανθρωπολογία

 

Στο Φαρμακευτικό Τμήμα

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Τοξικολογία Ι και ΙΙ

Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακευτική»

 

Διατμηματικά

Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική»

 

Προγράμματα Ειδικότητας

Το Εργαστήριο είναι εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Υγείας για την εκπαίδευση νέων ιατρών στην ειδικότητα της Ιατροδικαστικής (5 θέσεις ειδικευομένων). Η Ιατροδικαστική είναι επισήμως αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα που παρέχεται μετά από τριετή άσκηση στο Εργαστήριο.