Αρχική σελίδα » Προγραμματισμός Νεκροτομών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΨΙΩΝ-ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της ημέρας διενέργειας των νεκροψιών-νεκροτομών, παρακαλούνται τα Γραφεία Τελετών που έχουν στη διάθεσή τους έγγραφη παραγγελία από την Αστυνομία που απευθύνεται στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΕΚΠΑ να αποστέλλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο email nekrotomeio[at]med.uoa[dot]gr, όπως περιγράφονται κατωτέρω.

Για θανάτους που διαπιστώνονται εντός Νοσοκομείου:

  • αίτηση νεκροψίας-νεκροτομής (για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ)
  • παραγγελία από την Αστυνομία
  • έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. ΑΔΤ, Διαβατήριο, κ.λπ.) ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας
  • αναγγελία θανάτου από νοσοκομείο
  • αποτέλεσμα Test COVID-19 ή ενυπόγραφη βεβαίωση από ιατρό του Νοσοκομείου, στην οποία θα αναφέρεται η μη διενέργεια ελέγχου για COVID-19

Για θανάτους που διαπιστώνονται εκτός Νοσοκομείου:

  • αίτηση νεκροψίας-νεκροτομής (για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ)
  • παραγγελία από την Αστυνομία
  • έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. ΑΔΤ, Διαβατήριο, κ.λπ.) ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας

Τα έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται όλο το 24ωρο, σε μορφή αρχείου pdf ή φωτογραφία, κατά προτίμηση σε ένα email. Σε περίπτωση που το συνολικό μέγεθος των αρχείων ξεπερνά τα 15MB, τότε θα πρέπει να αποστέλλονται σε πολλαπλά emails.

Τα emails θα πρέπει να αποστέλλονται μόνον εφόσον είναι διαθέσιμα όλα τα αναγκαία έγγραφα, κατά περίπτωση, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Οι απαντήσεις αποστέλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 9:00 έως 16:00, ενώ κατά τα Σαββατοκύριακα την Κυριακή από ώρα 12:00 έως 14:00.

Οι απαντήσεις θα αποστέλλονται όταν ολοκληρώνεται η αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων.