Αρχική σελίδα » Αναζήτηση

Αναζήτηση

Δυνατότητα προχωρημένης αναζήτησης

Τελεστές: | λογικό Ή, & λογικό ΚΑΙ, ~ λογικό ΟΧΙ, () ομαδοποίηση

 

Παράδειγμα, "πανεπιστήμιο & ~επιτυχόντες'': να περιέχει τον όρο "πανεπιστήμιο" ΚΑΙ να ΜΗΝ περιέχει τον όρο "επιτυχόντες"
Παράδειγμα, "(πανεπιστήμιο| σχολές) & ~επιτυχόντες": να περιέχει Ή τον όρο "πανεπιστήμιο" Ή τον όρο "σχολές" ΚΑΙ ταυτόχρονα να ΜΗΝ περιέχει τον όρο "επιτυχόντες"