Αρχική σελίδα » Μονάδες Εργαστηρίου » Ιστοπαθολογίας

ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

 

Υπεύθυνος Μονάδας:

Δημήτριος Βλαχοδημητρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ. 210-7462407 Ε-mail: dvlacho[at]med.uoa[dot]gr

Επιστημονικό προσωπικό:

Νικόλαος Γούτας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ. 210-7462408 E-mail: ngoutas[at]med.uoa[dot]gr

Λοιπό προσωπικό:

Χρύσα Φανάκη, ΙΔΑΧ

Τηλ. 210-7462411, e-mail: xfanaki[at]med.uoa[dot]gr

 

Η ΜΟΝΑΔΑ

Διενεργούνται ιστολογικές εξετάσεις που αφορούν ποικίλα δείγματα ιστών που μεταφέρονται από το νεκροτομείο Αθηνών, αλλά αποστέλλονται και από άλλες υπηρεσίες, εντός και εκτός των Αθηνών. Η διενέργεια των εξετάσεων αυτών εξυπηρετεί επίσης και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Θαλής με τίτλο: «Διερεύνηση μηχανισμών ανθεκτικότητας των καρκινικών βλαστικών κυττάρων από καρκίνο του μαστού σε γενοτοξικές βλάβες: εφαρμογή σε διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία και πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου» πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι δημοσιεύσεις κεφαλαίων από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Βλαχοδημητρόπουλο που είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος:

  • Boutou E, Vlachodimitropoulos D, Pappa V, Stürzbecher H-T, Vorgias CE. DNA repair and telomeres - an intriguing relationship. In: Chen CC (editor) New research directions in DNA repair. InTech, 2013. DOI: dx.doi.org/10.5772/56115.
  • Boutou Ε, Louka M, Pappa V, Stürzbecher H-W, Knippschild U, Vlachodimitropoulos D, Vorgia CE. Ubiquitination - An evolving role in DNA repair. In: Chen CC (editor) Advances in DNA repair. InTech, 2015. DOI: dx.doi.org/10.5772/61582.
  • Louka M, Boutou E, Bakou V, Pappa V, Georgoulis A, Stürzbecher H-T, Vorgias CE, Vlachodimitropoulos D. DNA damage response/repair in cancer stem cells - potential vs. controversies. In: Chen CC (editor) Advances in DNA repair. InTech, 2015. DOI: dx.doi.org/10.5772/61355.