Αρχική σελίδα » Μονάδες Εργαστηρίου » Τοξικολογίας

ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 

Υπεύθυνος Μονάδας:

Σωτήριος ΑθανασέληςΚαθηγητής

Τηλ. 210-7462419, E-mail: sathan[at]med.uoa[dot]gr

Επιστημονικό προσωπικό:

Μαρία Στεφανίδου, Καθηγήτρια

Τηλ. 210-7462415, E-mail: mstefan[at]med.uoa[dot]gr

Άρτεμις Ντονά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τηλ. 210-7462416, E-mail: artedona[at]med.uoa[dot]gr

Ιωάννης Παπουτσής, Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ. 210-7462414, E-mail: ipapoutsis[at]med.uoa[dot]gr

Λοιπό προσωπικό:

Αθανασία Κοκκινάρη, ΕΕΔΙΠ

Τηλ. 210-7462417, E-mail: akokkinari[at]med.uoa[dot]gr

Λινέτα Μαθιοπούλου, ΕΤΕΠ

Τηλ. 210-7462421

Αθηνά Μαραβέλια, ΙΔΑΧ

Τηλ. 210-7462390

Αργυρώ Ζαμπαρέλου, ΙΔΑΧ

Τηλ. 210-7462406

Βασιλική Γεωργαντά, ΙΔΑΧ

Τηλ. 210-7462417

Δρ Παναγιώτα Νικολάου, Συμβασιούχος ορισμένου χρόνου

Τηλ. 210-7462414

Μαρία Kατσέλου, Συμβασιούχος ορισμένου χρόνου

Τηλ. 210-7462342

Αρετή Μηνά, Συμβασιούχος ορισμένου χρόνου

Τηλ. 210-7462342

 

Η ΜΟΝΑΔΑ

Η Μονάδα ασχολείται με τις κάτωθι δραστηριότητες - κλάδους της Τοξικολογίας:

  • Δικαστική Τοξικολογία
  • Κλινική Τοξικολογία
  • Περιβαλλοντική Τοξικολογία
  • Επαγγελματική Τοξικολογία
  • Κτηνιατρική Τοξικολογία
  • Έλεγχος Ψυχοδραστικών Ουσιών (ναρκωτικών) και οινοπνεύματος

Δικαστική Τοξικολογία

Το Εργαστήριο, είναι εξουσιοδοτημένο από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ατομικών Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη, για τη διενέργεια τοξικολογικών αναλύσεων σε βιολογικά υλικά, τα οποία αφορούν τη διερεύνηση δικαστικών υποθέσεων. Τα προς έλεγχο βιολογικά υλικά (πειστήρια), πέραν εκείνων που ενδιαφέρουν τις νεκροτομές του Εργαστηρίου, αποστέλλονται από τις αστυνομικές ή δικαστικές αρχές της Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων και των νησιών. Το Εργαστήριο Δικαστικής Τοξικολογίας, διερευνά υποθέσεις που αφορούν τροχαία ατυχήματα, εγκληματικές ενέργειες, αυτοκτονίες, θανάτους σχετιζόμενους με ναρκωτικά και ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται οινόπνευμα ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες.

Κλινική Τοξικολογία

Στο Εργαστήριο, διενεργούνται αναλύσεις για τη διερεύνηση περιστατικών δηλητηριάσεων που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των Νοσοκομείων της μείζονος περιοχής πρωτευούσης, την παρακολούθηση του μεταβολισμού και της απέκκρισης των φαρμάκων, με τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεών τους στα διάφορα βιολογικά υγρά, και την πορεία της εφαρμοζόμενης θεραπευτικής αγωγής.

Περιβαλλοντική Τοξικολογία

Στο Εργαστήριο, διενεργούνται μετρήσεις τοξικών παραμέτρων του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα επιχειρείται παρακολούθηση της έκθεσης παιδικών πληθυσμών σε βαρέα μέταλλα, προσδιορισμός τοξικών αερίων, βαρέων μετάλλων ή παρασιτοκτόνων σε βιολογικά υλικά εκτεθειμένων πληθυσμών (εργάτες βιομηχανίας, κ.λπ.) στο πλαίσιο επιδημιολογικών μελετών, κ.λπ.

Επαγγελματική Τοξικολογία

Παρακολούθηση εργατών της βιομηχανίας, επαγγελματικά εκτεθειμένων σε βαρέα μέταλλα, παρασιτοκτόνα φάρμακα και άλλους ρυπαντές. Η παρακολούθηση αυτή αφορά εργάτες του Δημόσιου, αλλά και του Ιδιωτικού τομέα, όπως εργαζόμενους σε διυλιστήρια, σε εργοστάσια παρασιτοκτόνων φαρμάκων, σε εργοστάσια κατασκευής μπαταριών αυτοκινήτων κ.λπ.

Κτηνιατρική Τοξικολογία

Διενεργούνται αναλύσεις σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων κατοικίδιων ζώων, ζώων παραγωγής γάλακτος και κρέατος και μελισσών εκτεθειμένων σε αντιχολινεστερασικά εντομοκτόνα, κ.λπ.

Έλεγχος Ψυχοδραστικών Ουσιών και οινοπνεύματος

Ένα πλήρως εξοπλισμένο και καλά οργανωμένο ειδικό εργαστήριο ασχολείται με την ανίχνευση ψυχοδραστικών ουσιών και οινοπνεύματος σε βιολογικά υλικά. Το Εργαστήριο αυτό είναι διαπιστευμένο από το 2008 από το ΕΣΥΔ και λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 (Αρ. Πιστοποιητικού ΕΣΥΔ 498). Παράλληλα το Εργαστήριο συμμετέχει επιτυχώς στα Proficiency Testing Schemes  για τα ναρκωτικά, που διενεργούνται από τα Ηνωμένα Έθνη (UNODC), στα πλαίσια του προγράμματος International Collaborative Exercises (ICE). Έλεγχος για τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, διενεργείται και σε άτομα τα οποία επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις σε εταιρείες παροχής προστασίας, σε εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς και σε διάφορες άλλες πληθυσμιακές ομάδες εργαζομένων (Workplace Drug Testing), όταν και όπως ο Νόμος ορίζει.